Página principal

¡Bienvenudo a Luna Plena en Cymraeg/Español! No hablamos el español, pero...A: Mae'r gath dew yn cysgu ar y ddôr.
B: Ydy'r ddôr yn gorwedd ar ei hochr?
A: Ydy.
C: Nag ydy.
A: Ydy'r ddôr ddim yn gorwedd ar ei hochr?
B: Haws dweud ddôr na mynd drosti, C.
A: Dydy'r gath ddim yn cysgu ar y ddôr. Mae'r ddôr yn cysgu ar y gath.
C: Ydy'r ddôr yn cysgu?
B: Nag ydy.

Eso página fue cambiado el más próximo en el: 31/07/12 (standard notation)